ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Λιπιδαιμικός Έλεγχος ( Χοληστερόλη, HDL-χοληστερόλη, LDL-χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια )

Αθηρωματικός δείκτης ( Χοληστερόλη / HDL-χοληστερόλη )

Αθηρωματικός δείκτης νεότερος ( αροΒ100 / αροΑΙ )

Ομοκυστεΐνη

Λιποπρωτεΐνη α ( Lp(a) )

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη ( ΗbAIC )

share:
ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΑΓΑΘΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Η ΥΓΕΙΑ
© 2022 bioprolipsivolou.gr | all rights reserved | web design & development by Puppets