ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

Γενική Εξέταση Αίματος

Σίδηρος

Φερριτίνη

Βιταμίνη Β12

Φυλλικό οξύ

Περαιτέρω έλεγχος (ανάλογα με το ιστορικό, εξατομικευμένα)

Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα ( TIBC )

Mayer κοπράνων

Anti-GPA ( αντισώματα κατά των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου )

Anti-IF ( αντισώματα κατά του ενδογενούς παράγοντα)

Ολική Χολερυθρίνη ( TBIL )

Άμεση Χολερυθρίνη ( DBIL )

Έμμεση Χολερυθρίνη ( IBIL )

Γαλακτική Αφυδρογονάση ( LDH )

Απτοσφαιρίνη

‘Αμεση Coombs

Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης

 

Τι είναι η αναιμία;

 

share:
ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΑΓΑΘΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Η ΥΓΕΙΑ
© 2022 bioprolipsivolou.gr | all rights reserved | web design & development by Puppets