ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΥΗΣΗΣ

Γενική Εξέταση Αίματος

Σάκχαρο

Ουρία

Κρεατινίνη

Φερριτίνη

Σίδηρος

CMV (Κυτταρομεγαλοιος) + Ερυθρά + Τοξόπλασμα(IgG+IgM)

Γενική Ούρων

ΕΠΙΣΗΣ

Δοκιμασία Ανοχής Γλυκόζης (Καμπύλη Σακχάρου)

 

 

share:
ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΑΓΑΘΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Η ΥΓΕΙΑ
© 2022 bioprolipsivolou.gr | all rights reserved | web design & development by Puppets