ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΙΜΙΑ;

Αναιμία ορίζεται ως η ελάττωση του αριθμού των ερυθροκυττάρων ή της τιμής της αιμοσφαιρίνης(Hb) ή του αιματοκρίτη(Ht) σε σύγκριση με ένα «φυσιολογικό πληθυσμό».

Έτσι η αναιμία, είναι η κατάσταση κατά την οποία δεν υπάρχουν αρκετά υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια ή αιμοσφαιρίνη. Η αιμοσφαιρίνη είναι μία ουσία που βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαιρία και μεταφέρει οξυγόνο. Αν διαθέτετε πολύ λίγα ή ελαττωματικά ερυθρά αιμοσφαίρια ή η αιμοσφαιρίνη σας είναι ελαττωματική ή χαμηλή, τα κύτταρα στο σώμα σας δεν λαμβάνουν αρκετό οξυγόνο.

Συμπτώματα της αναιμίας –όπως η κόπωση- παρατηρούνται διότι τα όργανα δεν παίρνουν ότι χρειάζονται για να λειτουργήσουν σωστά. Υπάρχουν πολλοί τύποι αναιμίας, καθένας με την δική του αιτιολογία. Η αναιμία μπορεί να είναι ελαφρά ή σοβαρή και παροδική ή μακροχρόνια.

share:
ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΟ ΑΓΑΘΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Η ΥΓΕΙΑ
© 2021 bioprolipsivolou.gr | all rights reserved | web design & development by Puppets